Výpis z evidence Rejstříku trestů na Ukrajině

Výpis z evidence Rejstříku trestů je dokument obsahující informace o přítomnosti či nepřítomnosti záznamu v trestním rejstříku na Ukrajině.

Službu vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů na Ukrajině, včetně soudního překladu do českého jazyka, si můžete objednat v naší kanceláři na ul. Na Florenci 23.

Dokumenty pro vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů na Ukrajině:

  • kopie občanského průkazu občana Ukrajiny (1. a 2. strana)
  • kopie cestovního pasu občana Ukrajiny pro cesty do zahraničí
  • registrační číslo karty účtu daňového poplatníka (identifikační kód)
  • místo trvalého bydliště na Ukrajině

Cena služby (s překladem do českého jazyka) - 2200 Kč. Pracujeme formou 100% platby předem.

Doba vyhotovení - do 7 dnů