Обмін валют

0% комісії

We sell/Nakupujeme

We buy/Prodáváme

23.56
25.23
25.14
26.67

Bankovku 500 EURO nepřijímáme

Česky: Informace o právech zákazníka podle zákona o směnárenské činnosti Zákazník má podle zákona o směnárenské činnosti především právo na:

 • odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu a informace o popisu, jak od smlouvy o směnárenském obchodu odstoupit,
 • podání stížnosti orgánu dohledu a informace o názvu a adrese sídla tohoto orgánu, včetně adresy jeho internetové stránky obsahující informace o právech zákazníka:
  • orgán dohledu:
   Česká národní banka, sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, internetová stránka dostupná na adrese
   https://www.cnb.cz/exchange
 • podání návrhu orgánu mimosoudního řešení sporů mezi zákazníkem a provozovatelem a informace o názvu a adrese sídla tohoto orgánu:
  • orgán mimosoudního řešení sporů:
   Finanční arbitr, sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, internetová stránka dostupná na adrese
   https://www.finarbitr.cz
  • Zákazník může od smlouvy o směnárenském obchodu odstoupit do 3 hodin od provedení směnárenského obchodu, a to v provozovně, ve které směnárenský obchod provedl

English: Information about customer rights under the Act on Bureau-de-Change Activity Under the Act on Bureau-de-Change Activity, the customer is primarily entitled to:

 • withdraw fr om an exchange contract and obtain information about how to do so,
 • file a complaint with the supervisory authority and obtain information about the name and address of that authority, including the address of its website containing information about customer rights:
 • file an application with the authority responsible for settling out-of-court disputes between clients and operators and obtain information about the name and address of that authority:
  • Authority responsible for settling out-of-court disputes:
   Financial Arbitrator, Legerova 1581/69, 110 00 Prague 1
   https://www.finarbitr.cz
  • The customer may withdraw from an exchange contract within three hours after the execution of the exchange transaction in the bureau de change wh ere the exchange transaction was executed